Bij werkloosheid of dreigende werkloosheid is het belangrijk om snel de arbeidsmarkt weer op te gaan. Dit is van belang voor zowel werknemer als werkgever. Onze trajecten zijn nooit standaard, maar altijd toegespitst op de situatie van de werknemer. Daarin werken we doelgericht en stimuleren we mensen om daadwerkelijk veranderingen in het gedrag en functioneren aan te brengen. Door deze creatieve en op de persoon gerichte aanpak stimuleren wij de werknemer om zijn/haar talenten te ontdekken en in te zetten. Want ieder mens beschikt over kwaliteiten en vaardigheden om zijn/haar werk én leven op een positieve manier te beïnvloeden. Bewustwording van deze kwaliteiten speelt hierbij een grote rol. Leuk werk maak je immers nog altijd zelf.

Benutten van talent geeft zekerheid

De trajecten van DeWerkmaatschappij kenmerken zich door een individueel maatwerkprogramma. We beginnen met een kennismakingsgesprek om de situatie te bespreken en te kijken of er een wederzijdse klik is. We gaan in op de wensen, verwachtingen en mogelijke belemmeringen. Na het intakegesprek maken we een uitgebreide analyse waarbij we diverse instrumenten en oefeningen kunnen inzetten. Zo ontstaat er een beeld van de kwaliteiten, aandachtspunten en wensen ten aanzien van de te volgen stappen in de loopbaan van de medewerker. Aan de hand van diverse opdrachten die de medewerker thuis zal uitvoeren zal het traject worden uitgebreid. Gedurende het hele traject zoeken we samen naar mogelijkheden om ander werk te vinden.

Ieder mens is anders

DeWerkmaatschappij maakt gebruik van een groot netwerk van mensen die zich willen inzetten voor het zoeken naar ander, passend werk.
De opdrachtgever wordt tussentijds op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en ontvangt daarbij rapportages/overzichten van de te nemen/genomen stappen die zijn afgesproken met de werknemer. Evaluatiegesprekken met de medewerker en met de leidinggevende en/of personeelsadviseur zijn onderdelen van het traject.
Nakomen van afspraken en de wil om samen resultaten te bereiken staan in het traject centraal. Want een nieuwe baan is ons gezamenlijke doel. Om dit te realiseren kan een stageperiode en/of detachering worden ingezet als opstap naar ander werk. Door een video-analyse kan het sollicitatiegesprek worden voorbereid en geoefend. Onze ervaring is dat dit heel leerzaam kan zijn. De sollicitant wordt zich bewust van zijn/haar manier van presenteren.

Specifieke vragen waarmee de werknemer aan de slag gaat, zijn:
  
 •     Wat heb ik te bieden op de arbeidsmarkt?  Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat durf ik?
 •     Met andere woorden: Wat zijn mijn unieke talenten en waar ga ik die inzetten?
 •     Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit en waar liggen mijn kansen? Via welke kanalen kom ik in contact met de nieuwe werkkring?
 •     Hoe ga ik de markt benaderen en wat is dan het meest effectief?
 •     Hoe bereid ik mij goed voor op het sollicitatieproces en hoe presenteer ik mij?
 •     Hoe kan ik optimaal gebruikmaken van social media?

  Door te inspireren en te motiveren en zo nodig te confronteren, brengen wij op een respectvolle manier het beste in de medewerker naar boven. Kenmerkend voor DeWerkmaatschappij is de oprechte interesse en betrokkenheid voor mensen die op zoek zijn naar werk.
  Ons motto luidt: “Benutten van talent biedt zekerheid en geeft plezier in werk.”

  Na het vinden van een baan kan het contact met de loopbaanadviseur blijven bestaan. Zijn er vragen, onzekerheden of wil je iets bespreken dan is het altijd mogelijk om een afspraak te maken.